Make your own free website on Tripod.com

PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN

Terimaan

Home | Pegawai Pegawal | Senarai Peraturan | Panduan Kawalan | Laman Web Berkaitan | Cadangan Anda | Perbelanjaan | Terimaan | Harta Modal | Pentadbiran

PEMERIKSAAN MENGEJUT HENDAKLAH DILAKUKAN SEKURANG-KURANGNYA SEKALI DALAM TEMPOH ENAM BULAN. A.P. 309

ag00021_.gif

TUJUAN:-

Untuk menentukan sama ada :-

 

o    Langkah kawalan dalaman yang diwujudkan terhadap terimaan wang  adalah mencukupi untuk mengawal penerimaan dan penyimpanannya dan pengeluaran resit dan lain-lain borang hasil dikawal.

 

o    Langkah kawalan diambil bagi menentukan keselamatan  wang  semasa pungutan, penyimpanan dan pemindahan ke bank adalah mencukupi; dan

 

o    Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan terimaan dipatuhi sepenuhnya.