Make your own free website on Tripod.com

PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN

Senarai Peraturan

Home | Pegawai Pegawal | Senarai Peraturan | Panduan Kawalan | Laman Web Berkaitan | Cadangan Anda | Perbelanjaan | Terimaan | Harta Modal | Pentadbiran

Berikut adalah senarai peraturan dan pekeliling yang perlu dipatuhi  oleh semua Pegawai dan Kakitangan Jabatan Kerajaan terutama Kerajaan Persekutuan

Graphic of newspapers; Size=180 pixels wide

PERHATIAN

Sila layari halaman laman web berkaitan untuk peraturan dan  pekeliling terkini

SENARAI PERATURAN:-

 

1. Perlembagaan Persekutuan

2. Akta Acara Kewangan

3. Arahan Perbendaharaan

4. Pekeliling Perbendaharaan

5. Surat Pekeliling Perbendaharaan

6. Arahan Perkhidmatan

7. Pekeliling Perkhidmatan

8. Surat Pekeliling Perkhidmatan

9. Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam

10. Perintah-Perintah Am

11. Tatacara Pengurusan Stor