Make your own free website on Tripod.com

PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN

Laman Web Berkaitan
Home | Pegawai Pegawal | Senarai Peraturan | Panduan Kawalan | Laman Web Berkaitan | Cadangan Anda | Perbelanjaan | Terimaan | Harta Modal | Pentadbiran

Berikut merupakan laman-laman web yang berkaitan yang perlu dirujuk dalam pengurusan kewangan.

Jabatan Yang Mengeluarkan Peraturan:-

Perbendaharaan Malaysia

Jabatan Perkhidmatan Awam

Jabatan melaksanakan dan menguatkuasakan peraturan:-

Jabatan Akauntan Negara

Jabatan Audit Negara