Make your own free website on Tripod.com

PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN

Harta Modal

Home | Pegawai Pegawal | Senarai Peraturan | Panduan Kawalan | Laman Web Berkaitan | Cadangan Anda | Perbelanjaan | Terimaan | Harta Modal | Pentadbiran

TUJUAN:-

Menentukan sama ada rekod-rekod harta modal dan inventori ada diselenggarakan, mengikut peraturan dan kemaskini dan juga bagi menentukan harta modal dan inventori yang diperolehi diguna dan disimpan mengikut peraturan.

 

Peraturan :

 

S.P. Perbendaharaan 12/95, P. Perbendaharaan 2/91 &  Arahan  Perbendaharaan.

ag00154_.gif