Make your own free website on Tripod.com

PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN

Pentadbiran

Home | Pegawai Pegawal | Senarai Peraturan | Panduan Kawalan | Laman Web Berkaitan | Cadangan Anda | Perbelanjaan | Terimaan | Harta Modal | Pentadbiran

TUJUAN:-

Menentukan sama ada tugas PTJ, setiap bahagian dan pegawai-pegawai telah ditetapkan dengan jelas untuk memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan cekap dan sempurna.

 

Peraturan :

 

Pekeliling Kemajuan Pentadbairan Awam Bil. 8 Tahun 1991.

ag00120_.gif