Make your own free website on Tripod.com

PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN

Perbelanjaan

Home | Pegawai Pegawal | Senarai Peraturan | Panduan Kawalan | Laman Web Berkaitan | Cadangan Anda | Perbelanjaan | Terimaan | Harta Modal | Pentadbiran

TUJUAN:-

Untuk menentukan sama ada :-         

 

o    Sistem kawalan dalaman adalah mencukupi mengenai :

            sistem  bayaran di peringkat pejabat pembayar

         • proses penyediaan baucar bayaran eSPKB diperingkat Pusat  Tanggungjawab

o    Bayaran dibuat dengan betul dan tepat selaras dengan kehendak undang-undang dan peraturan kewangan.

o    Rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini.

ag00037_.gif