Make your own free website on Tripod.com

PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN

Pegawai Pegawal

Home | Pegawai Pegawal | Senarai Peraturan | Panduan Kawalan | Laman Web Berkaitan | Cadangan Anda | Perbelanjaan | Terimaan | Harta Modal | Pentadbiran

Definisi Pegawai Pengawal

 

Graphic of globe; Size=240 pixels wide

PEGAWAI PENGAWAL

 

Pengurusan kewangan di jabatan-jabatan Kerajaan adalah suatu yang perlu dititik beratkan.  Ini kerena ia merupakan integeriti Jabatan-Jabatan Kerajaan dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat dan negara.  Oleh itu dengan Web-Site ini, ia dapat membantu Pegawai Pengawal dalam pengurusan kewangan di Jabatan-Jabatan Kerajaan Malaysia dan sekaligus meningkatkan akauntabiliti Jabatan Kerajaan.

Bagaimanapun, apa yang dipaparkan di dalam web site ini adalah panduan umum bagi semua jabatan.  Pegawai pengawal atau ketua jabatan hendaklah menyesuaikan dan selalu mengemaskini dengan peraturan dan pekeliling terkini.  Insya-Allah,  website ini akan selalu dikemaskini terutama  dalam  meningkatkan lagi kawalan dalaman setiap jabatan Kerajaan.