Make your own free website on Tripod.com

PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN

Home | Pegawai Pegawal | Senarai Peraturan | Panduan Kawalan | Laman Web Berkaitan | Cadangan Anda | Perbelanjaan | Terimaan | Harta Modal | Pentadbiran
jata.jpg

  Selamat Datang ke Web Site

Pengurusan Kewangan Kerajaan

logo_03.gif

Universiti Malaysia Sabah

Objektif

Pengurusan kewangan di jabatan-jabatan Kerajaan adalah suatu yang perlu dititik beratkan.  Ini kerena ia merupakan integeriti Jabatan-Jabatan Kerajaan dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat dan negara.  Oleh itu dengan Web-Site ini, ia dapat membantu Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan dalam pengurusan kewangan di Jabatan-Jabatan Kerajaan Malaysia dan sekaligus meningkatkan akauntabiliti Jabatan Kerajaan.

Bagaimanapun, apa yang dipaparkan di dalam web site ini adalah panduan umum bagi semua jabatan.  Pegawai pengawal atau ketua jabatan hendaklah menyesuaikan dan selalu mengemaskini dengan peraturan dan pekeliling terkini.  Insya-Allah,  website ini akan selalu dikemaskini terutama  dalam  meningkatkan lagi kawalan dalaman setiap jabatan Kerajaan. 

Disediakan oleh pelajar  PPLK UMS:-

Program Sarjana Muda Perniagaan, (Kewangan Dan Perbankan)

Kursus   KZ 3013 Semester 2  Sessi 2005/2006

Program Pengajian Luar Kampus, Universiti Malaysia Sabah

Jalan UMS, 88450 Kota Kinabalu, SABAH

kin2.jpg

Keindahan Gunung Kinabalu, Sabah