Make your own free website on Tripod.com

PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN

KAWALAN TERIMAAN

Home | Pegawai Pegawal | Senarai Peraturan | Panduan Kawalan | Laman Web Berkaitan | Cadangan Anda | Perbelanjaan | Terimaan | Harta Modal | Pentadbiran

TUJUAN

Untuk menentukan sama ada :-

 

o    Langkah kawalan dalaman yang diwujudkan terhadap terimaan wang  adalah mencukupi untuk mengawal penerimaan dan penyimpanannya dan pengeluaran resit dan lain-lain borang hasil dikawal.

 

o    Langkah kawalan diambil bagi menentukan keselamatan  wang  semasa pungutan, penyimpanan dan pemindahan ke bank adalah mencukupi; dan

 

o    Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan terimaan dipatuhi sepenuhnya.

 

Perhatian  :

 

Jika pejabat  mempunyai beberapa Pemungut kecil selain Pemungut Utama :

 

-     Senarai Pemunggut kecil hendaklah dibuat.

-     Semakan juga hendaklah dibuat ke atas rekod/dokumen bagi Pemungut Utama dan semua Pemungut Kecil dibawahnya yang berada dalam kawasannya.

Contoh terimaan  yang disemak adalah seperti berikut:-

Enter content here

Enter supporting content here